Tijdens de Business Club op 26 oktober 2023 stelde Hima Benelux zijn CSR-roadmap voor in het bezoekerscentrum van Brouwerij Duvel-Moortgat.

Ca. 50 Hima Benelux leden waren aanwezig.

Piet De Coninck gaf na een intro en enkele interne mededelingen uit de federatie het woord aan Dirk Leroy van Sustenuto. Hij begeleidde onze werkgroep CSR om tot de roadmap te komen en belichtte de vervolgstappen die we binnen de federatie aan de leden kunnen aanbieden.

Bij deze onze dank aan de leden van de werkgroep CSR binnen Hima Benelux: Hendrik Vervenne (Compo) - Yves Desmet (Soudal) - Pieter VanLaere (Saint Gobain) – Gunther Dreezen (Novatech) – Mark Ketelaars (Bostik) – Rutger Verbiest – Eva Marshang (Eltra) – Edwin Lips (Giardino).

Hierbij de presentatie.

HIMA Duurzaamheid Roadmap 2025

Tijdens de ontwikkeling van de CSR-roadmap zijn waardevolle inzichten verzameld tijdens interviews met onze leden. Deze gesprekken hebben enkele cruciale standpunten naar voren gebracht.
 
Allereerst benadrukken onze leden het belang van bewustwording bij bedrijven over de noodzaak van een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR). Ze benadrukken dat het essentieel is om de relevantie van deze strategie duidelijk uit te leggen.
 
Bovendien zien onze leden het als hun rol om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten van CSR-initiatieven. Ze willen richtlijnen bieden en bedrijven begeleiden, zodat deze hun eigen CSR-ambities kunnen vertalen. Het schetsen van een raamwerk kan vooral kleinere leden helpen.
 
Een ander opvallend punt is het belang van het bundelen van krachten. Onze leden beseffen dat als ze de stem kunnen zijn van honderd leveranciers, ze sneller hun doelen kunnen bereiken, zelfs met beperkte middelen. HIMA telt ongeveer honderd leden, waaronder veel KMO's en familiebedrijven.
 
Daarnaast benadrukken onze leden de mogelijkheid om HIMA als organisatie sterk te profileren door een duidelijke visie op CSR uit te dragen.
 
Tenslotte wijzen ze op de grote impact die kan worden gerealiseerd door gezamenlijk op te treden. Samen vertegenwoordigen ze maar liefst 80% van het zakencijfer in hun markt. Hierdoor kunnen ze, door gezamenlijke inspanningen, een aanzienlijke impact creëren. Het is duidelijk dat CSR een belangrijk onderdeel is van hun missie om hun leden te ondersteunen in alles wat relevant is voor de DIY-markt, inclusief opkomende trends zoals CSR.
 
De resultaten van de ledenenquête over de CSR-roadmap geven aan dat de volgende thema's de meeste aandacht krijgen: klimaat, duurzame verpakking, duurzame aankoop en circulariteit. Binnen HIMA zijn er vier cruciale rollen geïdentificeerd: het informeren van leden, het definiëren van een visie voor de sector, externe communicatie en het initiëren van projecten waaraan leden kunnen deelnemen.
 
Daarnaast zijn er nog enkele opmerkelijke observaties. De impact van CSR-initiatieven wordt voornamelijk waargenomen op het gebied van milieu, maatschappij en medewerkers. De genomen acties richten zich vooral op producten en het milieu, met minder nadruk op maatschappelijke kwesties. De meerderheid van de leden is bekend met termen als CSR, ESG en MVO, hoewel de kennis over de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) wat beperkter is. Ook is er meer bekendheid met de EU Green Deal in vergelijking met CSRD-rapportage, en bijna niemand heeft kennis over CS3D (Due Diligence).
 
Tot slot, ongeveer een derde van de leden heeft een extern duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

Onze visie is helder: Handen uit de mouwen voor een duurzame toekomst

Onze Duurzaamheidsroadmap voor 2025 omvat de volgende strategieën:

1. Klimaat Actie: We werken samen met onze leden om actieplannen te ontwikkelen die bijdragen aan de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

2. Duurzame Waardeketen: Onze leden maken doordachte keuzes bij het selecteren van leveranciers die duurzaam handelen.

3. Groei van Duurzame Producten: We stimuleren onze leden om de groei van duurzame producten in hun assortiment te bevorderen.

4. Menselijke Betrokkenheid: Samen met onze leden ondernemen we initiatieven om medewerkers te motiveren en consumenten bewust te maken van duurzaamheid. Samen zetten we de handen uit de mouwen voor een duurzame toekomst.

De HIMA Duurzaamheidsroadmap voor 2025 bestaat uit verschillende componenten om duurzaamheid te bevorderen. Eén daarvan zijn informatieve webinars die per pijler georganiseerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn, met als doel ondersteuning te bieden.

Daarnaast omvat de roadmap communicatie-inspanningen, zoals het gebruik van social media, online platforms en blogs om de sectorinitiatieven te promoten en te bespreken.

Ook worden praktische templates aangeboden, zodat mensen zelf aan de slag kunnen gaan met duurzaamheidsinitiatieven.

Een concreet voorbeeld van een initiatief in dit kader is de samenwerking met retailers om 'Klimaatpleinen' te creëren, waarmee bijgedragen wordt aan duurzaamheidsdoelen.

In 2025 zullen we verschillende concrete initiatieven lanceren.

Eén daarvan richt zich op het klimaat, waarbij we mogelijks werken aan een klimaatplan om de impact te verminderen.

Daarnaast zullen we in onze waardeketen duurzame aankopen stimuleren en onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

We kunnen ook groene productcertificaten en labels introduceren voor onze producten, om hun milieuvriendelijkheid te benadrukken.

Tot slot organiseren we een webinar over duurzaamheid speciaal voor de medewerkers van HIMA-leden, om bewustzijn en betrokkenheid te vergroten.

Gold partner
Silver partner
Bronze partner