Lid worden

Hiermee willen wij u meer informatie geven met betrekking tot uw interesse voor het doe-het-zelfgebeuren in België en Nederland, en in onze organisatie, HIMA Benelux. Het investeringsbedrag voor lidmaatschap bij HIMA Benelux is erg laag. De éénmalige toetredingskost bedraagt 500€, het jaarlijks lidgeld 1800€. 

Om praktische redenen, en om ons ledenbestand te vergroten, is er in de Raad van Bestuur beslist om een BENELUX-lidmaatschap in te voeren. Dit lidmaatschap bedraagt € 1800 en biedt alle voordelen die de leden in beide landen krijgen.

Is uw organisatie vandaag lid van beide landen dan gaan we uw lidmaatschap automatisch overzetten naar één BENELUX-lidmaatschap ten belope van € 1800. Verder ontvangt u ook nog slechts één factuur, met de vermelding HIMA Benelux BENELUX-ledenbijdrage. 

De BENELUX-leden genieten van alle voordelen voor beide landen, dit qua deelnemerskost bij events en dergelijke. Deze voordelen worden steeds vermeld op de uitnodigingen van zowel de Belgische als de Nederlandse events. 

U krijgt automatisch toegang tot een rapport met dynamische sellout-data. Dit is voorlopig enkel voor onze Belgische leden beschikbaar. 

Bij uw aansluiting verdient u het lidgeld in één jaar terug, en bent u  beter op de hoogte van de actuele DHZ-marktinfo. De reden daarvoor is dat u wordt uitgenodigd op alle evenementen die exclusief voor onze leden bedoeld zijn. Daarnaast is er een korting van HIMA Benelux op de deelnameprijs voor evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Lidmaatschapsvoorwaarden: tussen de onderneming en HIMA Benelux-vzw, wordt overeengekomen dat de onderneming lid wordt van HIMA Benelux-vzw, en hiervoor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt na ontvangst van de factuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding- of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is.

Het lidmaatschap geldt voor ten minste één jaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar (januari) het lidmaatschap schriftelijk opzegt per mail of per brief. Het lidmaatschap verloopt in kalenderjaren (januari-december). Eventuele opzeggingen dienen ons schriftelijk en tijdig te bereiken! Het lidmaatschap behoort toe aan het bedrijf en is niet ten persoonlijke titel. Elk bedrijf dat lid is, mag, en kan, dus steeds beslissen welke medewerkers het zal afvaardigen. 

Mijn onderneming registeren

Wilt u uw onderneming registeren op ons platform? Ga naar het formulier via onderstaande knop.

Onderneming registreren
Lid worden bij een bestaande onderneming

Vul het BTW nummer van uw onderneming in om u als lid hiertoe te registeren.

Gold partner
Silver partner
Bronze partner