Lidmaatschap - voorwaarden

Tussen de onderneming en HIMA Benelux vzw wordt overeengekomen dat de onderneming lid wordt van HIMA Benelux vzw, en hiervoor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betaalt na ontvangst van de factuur. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op de courante dienstverlening. Er worden geen lidmaatschappen gesloten op patrimonium-, holding- of managementvennootschappen, tenzij dit de kernactiviteit van het lid is. Het lidmaatschap geldt voor ten minste één jaar, en wordt automatisch verlengd tenzij het lid uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het nieuwe werkingsjaar (januari) het lidmaatschap schriftelijk opzegt per mail of per brief.

Lidmaatschap verloopt in kalenderjaren (januari – december). Eventuele opzeggingen dienen ons schriftelijk en tijdig te bereiken. Het lidmaatschap behoort toe aan het bedrijf en is niet op naam. Elk bedrijf dat lid is, mag, en kan dus, steeds beslissen welke medewerkers het zal afvaardigen. 

Gold partner
Silver partner