Historiek

Jaren geleden bleek dat er voor veel leveranciers uit de DIY-sector nood was aan een overlegorgaan om tot gemeenschappelijke standpunten te komen. Iedereen voelde zich meer en meer alleen ten opzichte van de veelvuldige uitdagingen. Informele contacten tussen leveranciers wezen duidelijk in de richting van gelijklopende problemen die om een gefundeerd gemeenschappelijk standpunt vroegen. De oprichting van een unieke organisatie, die sterk genoeg was om overleg te plegen met de retail om op die manier te helpen de markt beter te organiseren en te beïnvloeden, werd stilaan een feit.  

Enerzijds verkoos FEBIN om onafhankelijk te blijven, in plaats van om actief te zijn als leverancierszuil onder de vlag van de toenmalige federatie doe-het zelf, FEDOZ. Maar anderzijds wou FEBIN alles in het werk stellen om een platform te creëren waar retail en leveranciers overleg konden plegen: zo ontstond BDA (The Belgian Do-It-Yourself Association). In deze federatie waren alle zuilen vertegenwoordigd: zelfstandige retail via FEDOZ, georganiseerde retail via FEDIS (nu Comeos) en de leveranciers met HIMA Benelux.

In 2009 besloot FEBIN met twee andere organisaties uit de DIY-sector (FEDOZ en Comeos) de handen in elkaar te slaan met het oog op meer efficiëntie. Bij deze operatie werd de vzw BDA opgedoekt als structuur, en werd het overlegplatform BDA teruggebracht tot 2 pijlers: retail en supply. Deze werden geïntegreerd in de retailfederatie Comeos. FEBIN bleef daarbij steeds haar statuut van onafhankelijke leveranciersfederatie behouden. 

Vandaag is de uitdaging voor de leveranciers des te groter! Door de verregaande concentratie van grootschalige klanten, sterk evoluerende marktomstandigheden en gewijzigde machtsverhoudingen in de sector, is een goed overlegorgaan bij monde van een leveranciersfederatie met een goede draagkracht aan representatieve leden nog meer een must dan 15 jaar geleden. Vele leveranciers van het eerste uur hebben dat begrepen en blijven HIMA Benelux steunen als federatie binnen de DIY-sector. 

Door een duidelijkere en geherformuleerde visie, iets meer aangepast aan de tijdsgeest én de boeiende tijden van verandering waarin we werken en leven, werd het 'oude' FEBIN in 2021 naar HIMA Benelux herdoopt - Home Improvement Manufacturers Benelux. Geheel met nieuw logo én een duidelijke baseline dat haar werkgebied de Benelux is, waarin we de fabrikanten van de Home Improvement vertegenwoordigen.

Gold partner
Silver partner
Bronze partner