HIMA Benelux gedragscode

HIMA Benelux VZW, de Belgische branchevereniging van doe-het-zelf leveranciers, beweert effectief te zijn in het verzamelen en verspreiden van de juiste informatie over de sector en in het vertegenwoordigen van de sector bij het publiek, overheidsfunctionarissen en instanties. Bovendien ondersteunt HIMA Benelux VZW haar leden om betere en veiligere producten te produceren.

HIMA Benelux VZW en haar bestuursleden en dagelijks bestuur zullen de federatie echter niet gebruiken als forum voor illegale collusie tussen leveranciers en/of concurrenten, bijvoorbeeld door het faciliteren van prijsafspraken, markt- en klantverdelingsafspraken.

HIMA Benelux VZW heeft deze strikte gedragscode voor haar bestuursleden, dagelijks bestuur en leden, vastgelegd in de volgende richtlijnen:

 • Zaken die nooit besproken zullen worden tussen concurrenten en andere leveranciers, op een officiële vergadering of sociale bijeenkomst of bestuursvergadering:
  - Territoriale beperkingen, toewijzing van klanten, beperkingen op soorten producten of enige andere vorm van marktverdeling.
  - Prijzen van individuele bedrijven, prijswijzigingen, verkoopvoorwaarden (inclusief betalingsvoorwaarden en garantietermijnen), prijsverschillen, kortingen.
  - Algemene marktomstandigheden en algemene industrieproblemen, inclusief prijsbeleid of -patronen in de industrie, prijsniveaus of productie, capaciteit of voorraden in de industrie (inclusief geplande of verwachte veranderingen met betrekking tot deze zaken), behalve voor zover noodzakelijk om legitieme doelstellingen van de handelsvereniging te bereiken zoals hierboven vermeld.
  - Individuele productie- of distributiekosten, kostenberekeningsformules, methoden om kosten te berekenen.
  - Cijfers van individuele bedrijven over marktaandelen, leveringsbronnen, productie; informatie over toekomstige plannen van individuele bedrijven met betrekking tot technologie, productie, marketing en verkoop; en zaken met betrekking tot individuele leveranciers, distributeurs of klanten.
 • Zaken die besproken kunnen worden:
  HIMA Benelux VZW zal de uitwisseling van informatie over niet-vertrouwelijke technische en promotionele kwesties die relevant zijn voor de industrie stimuleren en bevorderen, met inbegrip van kwesties met betrekking tot technologie in het algemeen, gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties, technische normen, transportgevaren en -voorschriften, kwaliteitscontrolekwesties en nieuwe en voorgestelde wetgeving.

Met betrekking tot statistieken over de handelsindustrie en marktgegevens:

HIMA Benelux VZW zal als federatie al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat een onafhankelijk bedrijf, of op zijn minst een team van medewerkers van de handelsvereniging die niet verbonden zijn met een van haar leden, de informatie verzamelt en verspreidt zonder identificatie van het bedrijf dat de informatie heeft ingediend; de deelnemers die hun gegevens indienen, maken die informatie niet bekend aan andere deelnemers, om de volledige vertrouwelijkheid van de ingediende individuele gegevens te bewaren; de verzamelde en verspreide gegevens zijn geaggregeerde gegevens die het niet mogelijk maken een individuele deelnemer te identificeren; en de informatie heeft alleen betrekking op historische gegevens en omvat geen toekomstige gegevens.

Gedragscode in HIMA Benelux VZW als beroepsvereniging.

In verband met vergaderingen van de beroepsvereniging gelden de volgende regels:

 • HIMA Benelux VZW zorgt ervoor dat voorafgaand aan de vergadering een agenda ter inzage wordt verspreid. Het staat elke deelnemer vrij om commentaar te leveren op die agenda en bezwaren te maken bij welk agendapunt dan ook.
 • HIMA Benelux VZW zal niet aanzetten tot informele commerciële discussies van welke aard ook voor of na de vergaderingen.
 • HIMA Benelux VZW organiseert dat er gedetailleerde notulen van de vergadering worden gemaakt en elk lid van de vergadering heeft het recht om schriftelijk bezwaar te maken in de notulen tegen elke afwijking van de agenda die zou gaan over verboden juridische discussies van haar ledengebieden.
 • Leden hebben te allen tijde het recht om zich terug te trekken uit de vergaderingen als ze dat willen. Als ze dat doen, hebben ze het recht om de reden van hun vertrek schriftelijk in de notulen te laten opnemen.
Gold partner
Silver partner
Bronze partner