Duurzaamheid Roadmap 2025

Onze visie is helder : Handen uit de mouwen voor een duurzame toekomst

Onze Duurzaamheidsroadmap voor 2025 omvat de volgende strategieën:

1. Klimaat Actie: We werken samen met onze leden om actieplannen te ontwikkelen die bijdragen aan de Europese doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

2. Duurzame Waardeketen: Onze leden maken doordachte keuzes bij het selecteren van leveranciers die duurzaam handelen.

3. Groei van Duurzame Producten: We stimuleren onze leden om de groei van duurzame producten in hun assortiment te bevorderen.

4. Menselijke Betrokkenheid: Samen met onze leden ondernemen we initiatieven om medewerkers te motiveren en consumenten bewust te maken van duurzaamheid. Samen zetten we de handen uit de mouwen voor een duurzame toekomst.

De HIMA Duurzaamheidsroadmap voor 2025 bestaat uit verschillende componenten om duurzaamheid te bevorderen. Eén daarvan zijn informatieve webinars die per pijler georganiseerd worden en voor iedereen toegankelijk zijn, met als doel ondersteuning te bieden.

Daarnaast omvat de roadmap communicatie-inspanningen, zoals het gebruik van social media, online platforms en blogs om de sectorinitiatieven te promoten en te bespreken.

Ook worden praktische templates aangeboden, zodat mensen zelf aan de slag kunnen gaan met duurzaamheidsinitiatieven.

Een concreet voorbeeld van een initiatief in dit kader is de samenwerking met retailers om 'Klimaatpleinen' te creëren, waarmee bijgedragen wordt aan duurzaamheidsdoelen.  

In 2024-25  zullen we verschillende concrete initiatieven lanceren.

Eén daarvan richt zich op het klimaat, waarbij we mogelijks werken aan een klimaatplan om de impact te verminderen.
Daarnaast zullen we in onze waardeketen duurzame aankopen stimuleren en onderzoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken.
We kunnen ook groene productcertificaten en labels introduceren voor onze producten, om hun milieuvriendelijkheid te benadrukken.
Tot slot organiseren we een webinar over duurzaamheid speciaal voor de medewerkers van HIMA-leden, om bewustzijn en betrokkenheid te vergroten.

Gold partner
Silver partner
Bronze partner