Doelstellingen

Een lidmaatschap bij HIMA Benelux is meer dan zinvol. Als lid van de organisatie zal u uit eerste hand kunnen vernemen hoe HIMA Benelux zijn objectieven wil realiseren. Via de daadwerkelijke inspraak van iedereen kan het juiste standpunt van de sector via de beheerraad van de vzw verdedigd worden. HIMA Benelux beoogt een beter inzicht te bekomen in de markt, zodat op een efficiënte manier de globale DHZ-activiteit kan gedynamiseerd worden. HIMA Benelux doet er alles aan om de DIY-sector in zijn geheel te promoten. Als basis hanteert HIMA Benelux onderstaande doelstellingen.

1. Efficiënte communicatie

Een eerste ambitie is de realisatie van een efficiëntere communicatie naar de HIMA-leden toe. We houden u op regelmatige basis op de hoogte via onze elektronische nieuwsbrief. Verder organiseren we vier keer per jaar een HIMA Business Club-evenement: dit is hét moment waarop u op een informele manier kan bijpraten met uw collega’s. De avonden wordt steeds opgeluisterd met (een) interessante spreker(s) en handelen over diverse en uiteenlopende thema’s. Een samenkomst zoals deze is een unieke gelegenheid om te netwerken en informatie uit te wisselen, en biedt de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te benchmarken.

2. Grote marktrepresentativiteit

In de tweede plaats streeft HIMA Benelux ernaar om de marktrepresentativiteit te verhogen. Dit doet de organisatie door nieuwe leden te zoeken die representatief zijn voor de DHZ-sector. Na enkele jaren zijn we ondertussen op kruissnelheid gekomen, en kunnen we stellen dat we met circa 80 leden ongeveer 80% van de globale omzet van het Belgische DIY-landschap vertegenwoordigen. Een puike en representatieve groep, met kleppers van merken erin!

3. Werkgroepen

In de HIMA-organisatie zijn er diverse werkgroepen te vinden die via het overlegplatform naar Comeos en HIMA Benelux toe bepaalde onderwerpen behandelen, zoals bijvoorbeeld: e-commerce, Fost Plus, zondagsopening voor retail en de logistieke consequenties voor de leveranciers die daarbij horen, integratie van tele-DIY, CRM, PIM, opleidingen, … en ga zo maar verder.

Om een duidelijk en afgebakend leveranciersstandpunt te bewerkstelligen is het noodzakelijk om de besprekingen rond hot items die retail en leveranciers hebben te kanaliseren in het overlegplatform. Werkgroepen onder de HIMA Benelux-leden verfijnen en formuleren het standpunt van de leveranciers.

HIMA bewijst door zijn actieve werkgroepen dat er een duidelijke dynamiek op gang is gekomen. De organisatie doet een oproep naar al zijn leden: wanneer u een positieve bijdrage wenst te leveren aan een bepaalde werkgroep, kan u contact opnemen met het secretariaat.

4. Marktgegevens

Met deze doelstelling wil HIMA een infozuil opzetten om marktgegevens te vergaren, zodat er meer correcte en duidelijkere inzichten komen over de DHZ-markt. De laatste jaren is er op dat gebied een duidelijk tekort, en dit zeker voor de leveranciers.

Via FEBIN werd een neutrale gegevensbank opgezet over de evolutie van de DHZ-omzet volgens de leverancierscijfers. Daarnaast werd er ook via het overlegplatform een globaal consumentenonderzoek opgezet dat zijn weerklank vond in de studie: “Het klusgedrag in België / Le comportement du bricoleur belge.” Dit onderzoek was trouwens het eerst in België, en daardoor erg uniek.

Ondertussen bewerkstelligt HIMA in groep de contacten met alle factoren in de markt om marktinformatie te verzamelen. Zo biedt de organisatie de maandelijkse omzetbarometer aan, en onderhandelt ze intussen over groepsaankopen met diepgaande cijfers van marktonderzoekbureaus.

5. Toenadering tot andere federaties

Met de globalisering van de steeds groeiende DHZ-industrie kunnen wij als leveranciers de steun gebruiken van een Europese federatie: HIMA vzw. Met de vorming van de NAFTA (de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst), en de sterke coöperatie tussen de landen in de Aziatische zone, wordt Europa ook steeds een belangrijkere speler.

HIMA vzw levert competitieve voordelen op, en het is een opportuniteit om de dialogen en de uitwisseling tussen leveranciers en retail op Europese en mondiale basis te bevorderen.

HIMA vzw

HIMA vzw, voluit The Home Improvement Manufacturers Associations heeft haar hoofdkwartier in België sinds 2010. De federatie werd gesticht in 2001 door de Duitse (BAU + DIY), Franse (UNIBAL) en Engelstalige federatie (BEHTA). De operationele leiding is in handen van Duitsland.

Zes landen zijn in HIMA vzw verenigd: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Denemarken. Dit zijn tevens de grootste Europese DIY-spelers: zij vertegenwoordigen circa 68% van de Europese markt.

HIMA vzw groepeert haar objectieven in vier strategieën:

  1. Vertegenwoordigen en verdedigen van ethische en professionele belangen van haar leden
  2. Verbeteren van de kennis van de DHZ-markt en aanverwante producten
  3. Opvolgen en interpreteren van nieuwe consumententendensen
  4. Verbeteren van de kennis over de wereldmarkt, export en verder ook internationale relaties aanmoedigen
Gold partner
Silver partner
Bronze partner