Activiteiten

Hieronder volgt een opsomming van diverse thema’s waarnaar onze volle aandacht ging. Deze werden onder de loep genomen, en al dan niet in werkgroepen verder uitgewerkt. Deze onderwerpen werden in het gezamenlijke platform BDA, in overleg met leveranciers en retail, voorwerp tot discussie. 

Uiteraard zijn er bepaalde onderwerpen die onder permanente aandacht staan door hun persistent actuele aspecten.

 1. Consumentenonderzoek naar het gedrag van de Belgische doe-het-zelver, dat zijn neerslag vond in de studie ‘Het klusgedrag in België’. In de loop der jaren zijn er diverse studies gevoerd en onder de leden gratis of tegen betaling verdeeld. 
 2. Ontwikkeling van Charta ter bevordering van een harmonieus beleid inzake bronbeveiliging.
  Bronbeveiliging behelst het aanbrengen van een beveiligingselement op het artikel, in het artikel of in de verpakking. Dit proces moet idealiter zo onzichtbaar mogelijk toegepast worden, en dient te gebeuren voor dat het artikel in het distributiecentrum van de retailer of op het winkelpunt aankomt. Bij bronbeveiliging mag er in geen enkel geval sprake zijn van niet-deactiveerbare beveiligingselementen met de bedoeling de consument en de winkelier te vrijwaren van ongewenst alarm.
  Een oplossing vinden voor het mislopen van inkomsten aan de hand van een consumentgerichte aanpak is hoofdzakelijk de drijfveer voor het promoten van bronbeveiliging. 
 3. Opstarten en/of onderhouden van relaties met gelijkgestemde organisaties in ons werkveld, zoals bijvoorbeeld: de vakpers, Comeos, het Ministerie van Volksgezondheid, HIMA vzw, Edra, andere officiële instanties, …
 4. Integratie van de werkgroep tele-DIY. Tele-DIY ontstond in 1992 met als doelstelling de sector te motiveren richting een harmonieus en identiek communicatiekanaal inzake EDI-verkeer. De vereniging heeft veel pionierswerk verricht. Het EDI-verkeer verloopt grotendeels zoals deze vereniging het destijds uitwerkte. De vzw op zich wordt ontbonden en als werkgroep geïntegreerd in de BDA.
 5. De organisatie van studiereizen.
 6. Werkgroepen: onder andere klantentevredenheid, logistiek, …
 7. Gemeenschappelijk aankopen en verdelen van marktinformatie.
 8. Verzorgen van networking, zowel op nationaal als internationaal niveau.
 9. Negotiëren van ledenvoordelen bij leveranciers die in de sector actief zijn, en een meerwaarde kunnen bieden voor de leden én de sector. 
Gold partner
Silver partner