Thursday 21 December 2023 Van 00u00 tot  00u00

Geachte Hima Benelux lid,

Ondanks de uitdagende economische omstandigheden, blijft een productieve samenwerking tussen leveranciers en retailers van essentieel belang voor gezamenlijk succes. Het waarborgen van productbeschikbaarheid, het aanpakken van logistieke uitdagingen, het bieden van optimale service en het bevorderen van doorverkoop zijn slechts enkele van de cruciale facetten van deze samenwerking.

Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan een uniek onderzoek gericht op het centrale thema van samenwerking tussen leveranciers en retailers. Door input van beide partijen te verzamelen, streven wij naar een diepgaand inzicht om deze samenwerking te optimaliseren.

Het laatste onderzoek deden we in 2016: toen werkten 12 leveranciers mee die een gedetailleerd rapport bestelden. Het onderzoek kan je omschrijven als: retailers beoordelen leveranciers en leveranciers beoordelen retailers.

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

1. Feedback van retailers: De voornaamste Belgische retailers zullen via een online enquête hun feedback geven over hun ervaringen met verschillende aspecten van de samenwerking met uw bedrijf. Dit zal zowel gebeuren door uw contactpersonen op het hoofdkantoor als op de winkelvloer. De deelnamekosten voor gepersonaliseerde opname van uw bedrijf in dit onderzoek bedragen 2750€.

Hiervoor ontvangt u een gedetailleerd rapport. Wenst u een persoonlijke presentatie on site van 3 à 4u door de consultants, dan kost dit 750€ extra. 

2. Verkrijgen van feedback van uw team: U en uw medewerkers, die het meeste contact hebben met retailers, zullen worden uitgenodigd om via een online enquête aan te geven hoe zij de samenwerking met de voornaamste Belgische retailers ervaren. Dit geldt voor alle Hima Benelux leden.


Een globaal overzicht van de bevindingen van de leveranciers verrijkt met de opmerkingen uit de de face-to-face gesprekken zullen zal in een business club voorgesteld worden.

Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

De bevindingen van de enquête, ingevuld door alle leveranciers, worden aan de retailers door LD&Co voorgesteld.

Om de studie te kunnen opzetten zijn er minimum 10 deelnemende leden nodig.

De beoordelingen van de retailers door de leveranciers en het uitgebrachte rapport zijn volledig anoniem.

 

Concreet vragen wij het volgende:

  1. Wenst u deel te nemen aan de gedetailleerde studie waar u als leveranciers beoordeeld wordt?
  2. Wenst u een gepersonaliseerde presentatie?
  3. Indien u retailers (hoewel volledig anoniem) niet wenst te beoordelen, meldt u ons dit: info@himabenelux.be.   

 

Wat zijn de stappen :

  1. Eerst peilen we of er voldoende interesse is bij de leveranciers
  2. Nadien spreken we de retailers aan of ze willen meewerken.

 

Wij zouden het op prijs stellen indien u wil deelnemen en u in te schrijven op de site.  In het commentaar vak kan u aangeven of u een gepersonaliseerde presentatie wil of niet.

 

Op bijkomende link kan u de systematiek van de studie door LD&C vinden: Hima Tevredenheidsonderzoek 2023.

De vragenlijsten van 2016 zullen geoptimaliseerd/geactualiseerd worden door een werkgroep binnen Hima Benelux.

 

In 2016 namen deel :

Van Marcke, Eltra, Stanley Black&Decker, Realco, Calodar, Aquaplan (iko) , Scala Plastics, Fikzo, Tesa, Henkel, Recticel en Scotts.

We zouden het ten zeerste waarderen als u bereid bent aan het onderzoek deel te nemen. Uw inbreng is voor ons heel belangrijk en we zijn ervan overtuigd dat het ook voor u waardevolle inzichten zal opleveren.

 

Graag tot naderinformatie bereid.

Vriendelijke groet,

Hima Benelux

Online,

Annulatie?

Annulatie kan tot 20/12/2023 23:59.
Indien u na bovengenoemde datum toch verhinderd bent, kan u steeds vervanging voorzien.

Gold partner
Silver partner
Bronze partner