Thursday 28 October 2021 Van 12u00 tot  12u30

FEBIN VZW

Maatschappelijke zetel te Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Ondernemingsnummer 0465484192

OPROEPING

De effectieve leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 28/10/2021 te 12h tot 12,30h via het Teams-digitaal platform vanuit de Pachtgoedstraat 4 te Temse, om over de volgende agenda te beraadslagen:

 

1.          Naamswijziging van de vereniging van Febin vzw naar Hima Benelux vzw

2.          Volmacht aan Bofidi CVBA tot publicatie van de statutenwijziging.

 

Om geldig aan de vergadering te kunnen deelnemen, moeten de effectieve leden uiterlijk drie werkdagen voor de algemene vergadering het bestuursorgaan inlichten over hun deelname, hetzij per brief aan de maatschappelijke zetel, hetzij per e-mail op op de inschrijvingsmodule van onze evenementen kalander op de Febin website, met duidelijke vermelding van naam en bedrijf en e-mail adres.

De effectieve leden worden verzocht te stemmen ofwel in de digitale sessie op naam en met vermelding van de naam van lid-bedrijf of door middel van de stembrief in bijlage aan deze oproeping. Gelieve deze stembrief eventueel behoorlijk ingevuld en ondertekend per mail te bezorgen aan pietdeconinck@himabenelux.org

Volmachten moeten de agenda vermelden; ze moeten op de maatschappelijke zetel toekomen ten laatste 3 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Dit kan per mail op hetzelfde e-mail adres.

Inschrijven kan op het intranet - 

 

Het Bestuursorgaan.

 

 

Digitaal - Teams meeting,

inschrijven

Gold sponsor
Silver sponsor