HIMA Benelux, voorheen FEBIN is sinds 1999 de leveranciersfederatie van de sector van de Doe-het-zelf, tuin en woningrenovatie en verenigt ca. 100 fabrikanten en distributeurs uit die sector.   

Zij vertegenwoordigt hun belangen in de Benelux en op internationaal (Europees) niveau; faciliteert ervarings-uitwisseling en samenwerking tussen haar leden, zet acties op om hen te ondersteunen bij de economische en strategische ontwikkeling van hun bedrijven en zorgt voor dialoog en overleg met de retailsector .   

HIMA Benelux promoot de sector in de breedste zin van het woord, verbindt leden, inspireert hen en helpt hen hun visie naar de toekomst toe te ontwikkelen.  

HIMA en zijn leden staan tevens ten dienste van de consument die van zijn huis een veilige, comfortabele en gezellige thuis wil maken. 

HIMA engageert zich om (te) :   

 • Inspireren
  • Inspiratie om de innovatie te voeden.  

HIMA wil op deze manier de juiste tools aanreiken om de toekomstige uitdagingen van de sector, de verhoogde consumentenverwachtingen en de uitdagingen op de volledige waardeketen aan zelfzeker aan te gaan. 

 • Samenwerken: 

Samenwerken in de zin van kennis en best practices te delen om samen te groeien naar een groter geheel. 1+1 = 3 

 • Een stem te zijn: 

Een stem zijn voor haar leden en bij uitbreiding de volledige sector, richting de overheid, de retail en alle mogelijke stakeholders. Kennis en expertise te brengen in het debat en zo de belangen van de leden en de sector te verdedigen. 

HIMA Benelux focust zich de komende jaren op 3 grote strategische assen :  

 1. Samenwerking : onze roots : kennisdeling – netwerking…. 

 1. Inspiratie en visie ontwikkelen  

 1. Data verzamelen (markt,  consumentengedrag  en -trends en employee-engagement)  

Het actieplan zal zich dan ook toespitsen op 7 projecten :  

 1. Verzamelen van marktgegevens en delen van kennis  

 1. Corporate social responsability en duurzaamheid  

 1. Acties rond de toekomst en trends (consument, product en markt)  

 1. Supply chain  

Voor 1 tot 4 zullen workshops opgericht worden en hebben we absoluut nood aan het engagement van al onze leden.  

 1. Werken rond code of conduct en juridische issues. 

 1. Bewaken en bevorderen van ons DNA en het opvolgen en bijsturen van de uitrol van onze strategische denkoefening.  

 1. Leden werven en structureel dieper engageren  

       Acties 5 tot 7 zijn opdrachten van de raad van bestuur  

Gold partner
Silver partner
Bronze partner